Задати питання
flag Судова влада України

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Борзнянського

районного суду Чернігівської області від 25 червня 2012 року

51

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування
фактичнихвитрат
на копіювання
або друк  документів,
які
надаються запитувачам інформації

 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічноїінформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Борзнянським районним судом Чернігівської області (далі – Борзнянський райсуд).

 

 1. Структурний підрозділ Борзнянського райсуду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності судів ТУ ДСА України в Чернігівській області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.

 

 1. Управління організаційного забезпечення діяльності судів ТУ ДСА України в Чернігівській області не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає управлінню бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Чернігівській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

 1.  

  Управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Чернігівській області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його до управління організаційного забезпечення діяльності судів ТУ ДСА України в Чернігівській області, яке протягом одного робочого дня направляє рахунок до Борзнянського райсуду для надання його запитувачу інформації.

 

 1. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

 1. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

 1. Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Чернігівській області від запитувача інформації, управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Чернігівській області повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності судів ТУ ДСА України в Чернігівській області з зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Чернігівській області, яке також службовою запискою повідомляє Борзнянський райсуд.

 

 1. Борзнянський райсуд упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт підрозділ, що готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення зазначений підрозділ надає копії документів запитувачу інформації.

 

 1. Інформація надається запитувачу у строки визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

 1. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Чернігівській області, про що управління бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Чернігівській області повідомляє службовою запискою управління організаційного забезпечення діяльності судів ТУ ДСА України в Чернігівській області, яке також службовою запискою повідомляє Борзнянський райсуд.

 

Додаток 1

Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів


 

Послуга, щонадається

Нормивитрат за виготовленняоднієї
сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншогорозміру (в тому числідвостороннійдрук)

0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшогорозміру (в тому числідвостороннійдрук)

0,2 відсотка розміру мінімальної
заробітної плати

Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

Додаток 2

 

 

Надавач послуг:

Борзнянський районний суд Чернігівської області

Отримувач:

Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Чернігівській області 

Реєстраційний рахунок

35224190005960

Код банку отримувача (МФО)

820172 

Код ЄДРПОУ:

 26295412

Банк отримувача:

Державна казначейська служба України м.Київ

Призначення платежу

Борзнянський районний суд Чернігівської області

Платник: 

П.І.Б платника

 

РАХУНОК №_______

від ____ ________________ 20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

(сума прописом)

 

Керівник ________________ Головний бухгалтер ________________

(підпис) (підпис)