Задати питання
flag Судова влада України

Підсумки роботи Борзнянського районного суду Чернігівської області за 2017 рік

На протязі 2017 року на розгляді Борзнянського районного суду Чернігівської області перебувало 1552 справи та матеріали. Протягом звітного періоду спостерігалась тенденція до збільшення кількості справ всіх категорій (у 2016 році до суду надійшло 1415 справ та матеріалів). Порівняно з минулим роком  значно зросла кількість кримінальних проваджень, справ адміністративного судочинства та справ про адміністративні правопорушення.

Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю нашого суду в 2017 році складає 64 справи та матеріали.

 

У провадженні Борзнянського районного суду на протязі 2017 року перебувало 92 адміністративні справи, що на 70 справ більше порівняно з минулим роком.

Загальна кількість справ, закінчених провадженням, склала  87 справ, із яких: 80 справ (92 %) розглянуто із прийняттям постанови, з них: 72 постанови про задоволення адміністративного позову. Також, 3 справи передано в інші суди, по 1 справі провадження закрито, ще 3 адмінпозови залишено без розгляду. На кінець звітного періоду не розглянуто 5 справ, що надійшли в порядку адміністративного судочинства.

Із загальної кількості адміністративних справ 83 справи або 90% становлять справи зі спорів щодо реалізації публічної політики у сфері зайнятості населення та соціального захисту громадян та спорів у сфері публічної житлової політики; 7 справ (8%) зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України; 2 справи (2%) зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування.

На протязі періоду, що аналізується надійшло 2 заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, які залишені судом без задоволення.

Окрім того, надійшло 2 клопотання в порядку виконання судових рішень (задоволені судом).

Протягом звітного періоду 56 адміністративних справ направлено на розгляд  до суду апеляційної інстанції. Апеляційним судом розглянуто 41 справу, з них:  34 судові рішення - залишено без змін, 7 – скасовано. Ще 1 – залишено без розгляду апеляційної скарги; 4 справи - повернуто.

Кількість кримінальних справ, що перебували в провадженні суду протягом  2017 року та надійшло в порядку Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, становила 1 кримінальна справа щодо 1 особи, яка на кінець звітного періоду залишилась нерозглянутою, провадження по якій зупинено у зв’язку з розшуком підсудного.

 

Також, у 2017 році в провадженні суду перебувала 131 справа в порядку кримінального провадження щодо 139 осіб ( що на 44 провадження більше ніж за аналогічний період минулого року). 126 кримінальних проваджень надійшли до суду з обвинувальним актом, 12 проваджень - з угодами, ще 5 проваджень - з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Кількість закінчених розглядом кримінальних проваджень становить 98 справ, з них 73 провадження розглянуто з постановленням вироку, серед яких 9 – із затвердженням угоди;  1 – повернуто прокурору; 24 - із закриттям провадження у справі та звільненням осіб від кримінальної відповідальності. 

Серед загальної кількості кримінальних проваджень, що знаходились на розгляді у нашому суді, переважають провадження про злочини проти власності, кількість яких становить 57 справ (44 % від загальної кількості справ, що перебували в провадженні суду).  

Значну кількість становлять провадження про злочини проти життя та здоров’я особи – 26 справ (20 %), про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – 26 справ (20 %), злочини проти громадського порядку та моральності – 6 справ (5%); злочини проти правосуддя – 6 справ (5%).

Основними чинниками, які впливали на оперативність розгляду нашим судом кримінальних проваджень протягом вищевказаного періоду були неявка в судове засідання обвинуваченого,  потерпілого, свідків, нездійснення доставки обвинуваченого, який тримається під вартою.

Так, у зв’язку з неприбуттям обвинуваченого протягом зазначеного періоду було 17 фактів відкладення кримінальних проваджень; через нездійснення доставки обвинуваченого, який тримається під вартою – 6 фактів; у зв’язку з неявкою свідків, потерпілих - 11, у зв»язку з неявкою інших учасників кримінального провадження - 2, з інших підстав – 61 факт відкладення розгляду справи.

 З метою усунення чинників, які впливали на оперативність розгляду кримінальних проваджень,  Борзнянським районним судом протягом 2017 року по 4 кримінальних провадженнях було винесено ухвалу про примусовий привід обвинувачених, 3 з яких не виконані  органами внутрішніх справ.

На кінець звітного періоду залишились нерозглянутими 33 кримінальні провадження, або 25 % від усієї кількості кримінальних проваджень, що перебували на розгляді нашого суду протягом  2017 року.

За вироками,  що набрали і не набрали на кінець звітного періоду законної сили, засуджено (з урахуванням статей 69, 70, 71 КК України) до різних видів покарання  80 осіб.

До позбавлення волі на певний строк на протязі 2017 року засуджено 12 осіб або 15 % від загальної кількості засуджених; обмеження волі - 1 особа (1%); арешт застосовано до 13 осіб (16 %); громадські роботи - до 17 осіб (21%);   накладення штрафу як основного покарання – стосовно 24 осіб (30%) на суму 22100 грн.;  звільнено від відбування покарання 13 осіб (16%), в тому числі  з випробуванням - 12 осіб, внаслідок амністії - 1 особу.

Поряд з основними видами покарань судом застосовувались і додаткові у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю - стосовно 5 осіб.

На протязі звітного періоду в суді перебувало 122 клопотання слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування ( у 2016 році – 105 клопотань), з них:

На протязі звітного періоду надійшло 17 скарг на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під час досудового розслідування (у 2016 році - 6 скарг), з них:

Також, надійшло 5 заяв про відвід, 1 з яких задоволено.

 

Протягом періоду, що аналізується в провадженні суду перебувало 52 справи в порядку виконання судових рішень ( у 2016 році – 78 справ):

 

Протягом звітного періоду 16 кримінальних проваджень було направлено до апеляційної інстанції. Апеляційним судом по 1 справі закрито апеляційне провадження у зв’язку з відкликанням апеляції, ще по 1 відмовлено в прийнятті апеляції до розгляду. Розглянуто 14 кримінальних проваджень, з яких 6 вироків апеляційним судом залишено без змін, 6 - скасовано, 2 – змінено; 4 провадження знаходиться на розгляді в апеляційній інстанції.

Також, до апеляційного суду було направлено 3 матеріали в порядку кримінального судочинства, всі ухвали суду залишені без змін.

 

У  2017 році у провадженні Борзнянського районного суду перебувало 627 цивільних справ та заяв про видачу (скасування) судового наказу, що на 8 справ більше ніж у за аналогічний період минулого року. Із загальної кількості цивільних справ, що знаходилися у провадженні суду, кількість справ позовного провадження становить 536 справ, окремого провадження - 62 справи.

Також, протягом періоду що аналізується у провадженні суду знаходилось 29 справ наказного провадження,  всі справи про видачу судового наказу розглянуті. Загальна кількість виданих судових наказів становить 29 наказів, заявлено вимог на суму 196456 грн.,  усі заяви задоволено.

Найбільшу кількість серед справ наказного провадження (66%) становлять справи про присудження аліментів на дитину в розмірі 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов'язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб.

З 536 справ позовного провадження, що перебували на розгляді суду, загальна кількість розглянутих цивільних справ позовного провадження  склала 437 справ, із них: 384 справи розглянуто із ухваленням рішення, в тому числі 96 - заочних  рішень, 370 рішень про задоволення позову; 19 - із закриттям провадження у справі; 30 заяв - залишено без розгляду; 4 справи передано для розгляду в інший суд.

Серед загальної кількості цивільних справ позовного провадження найбільшу кількість становлять спори, що виникають із сімейних правовідносин - 118 справ (22%), спори, що виникають із земельних правовідносин - 137 справ (26%), спори про право власності та інші речові права 59 справ (11%); спори, що виникають із договорів 85 справ (16%); спори про спадкове право 101 справа (19%).

       На кінець звітного періоду залишились нерозглянутими 99 цивільних справ  позовного провадження або 18 % від усіх справ позовного провадження, що знаходились в провадженні нашого суду в 2017 році, з них по 3 справах провадження зупинено.

Протягом періоду, що аналізується в провадженні суду перебувало 62 справи окремого провадження, з них: розглянуто 51 справу, в тому числі з ухваленням рішення 44 справи, всі заяви задоволено;  7 заяв залишено без розгляду, 11- не розглянуті на кінець звітного періоду.

Серед цивільних справ окремого провадження справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення становлять 52 справи  або 84 % від усіх справ даної категорії, що перебували на розгляді суду.

Також, протягом звітного періоду в провадженні нашого суду знаходилося 7 заяв про перегляд заочного рішення; 10 клопотань, заяв, подань у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб); 2 скарги на дії або бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи ДВС.

Заяви про відновлення втраченого провадження на протязі вказаного періоду до суду не надходили.

Протягом звітного періоду рішення нашого суду по 16 цивільним справам було оскаржено в апеляційній інстанції, 6 апеляційних скарг  апеляційним судом було повернуто. В результаті розгляду 13 апеляційних скарг: 8 рішень апеляційним судом залишено без змін, 5 рішень скасовано.

 

Протягом  2017 року у провадженні Борзнянського районного суду перебувало 358 справ про адміністративні правопорушення, що на 25  справ більше  ніж за аналогічний період минулого року, з них: повернуто органам, що склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень – 27 справ ( у 2016 році – 21 справу), що становить 8% від усієї кількості справ, які перебували в провадженні.

Розглянуто 321 справу даної категорії, стосовно 321 особи. На  260 осіб накладено адміністративне стягнення (81 % від загальної кількості осіб, щодо яких справи розглянуто), стосовно 59 осіб (або 18 %) – справи закрито.

Упродовж періоду, що аналізується застосовано заходи впливу, передбачені статтею 241 КУпАП щодо 2 осіб.

На кінець звітного періоду 10 справ про адміністративні правопорушення не розглянуті.

         За результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відносно 8 осіб (2% від загальної кількості осіб, стосовно яких справи розглянуто) провадження в справі закрито у зв’язку з малозначністю вчиненого правопорушення; відносно 34 осіб (або 11%) провадження в справі закрито за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення; стосовно 15 осіб (5%) - у зв’язку із закінченням строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення; щодо 1 особи (0,3%) справу передано прокурору, органу досудового розслідування.

Усього до адміністративної відповідальності притягнуто 260 осіб, з яких: відносно 165 осіб (63 % від загальної кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення) – застосовано адмінстягнення у вигляді штрафу; до 8 осіб (3%) – застосовано адміністративне стягнення у вигляді попередження; відносно 18 осіб (7 %) – застосовано адміністративний арешт; на 69 осіб (27%) – накладено стягнення у вигляді громадських робіт.

Адміністративне стягнення, як додаткове, у вигляді конфіскації предмета, грошей застосовано до 9 осіб.

За вчинення адміністративних правопорушень судом накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 570248 грн., з яких 339966 грн. сплачено в добровільному порядку.

Серед адміністративних правопорушень найбільш поширеним було надходження справ за статтею 130 КУпАП – 76 справ (21% від загальної кількості справ про адміністративні правопорушення, що надійшли протягом 2017 року);  ст.173 КУпАП – 33 справи (9%), ст. 124 КУпАП – 33 справ (9 %), ст. 173-2 КУпАП – 70 справ (20 %), ст. 184 КУпАП – 39 справ (11%), ст. 85 КУпАП – 15 справ (4%); ст. 41 КУпАП- 20 справ (6%).

Також, на протязі періоду, що аналізується надійшло 20 справ в порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення ( на 8 справ більше, ніж в минулому році). На кінець звітного періоду всі справи розглянуті, з них 19 – задоволено.

У 2017 році до апеляційного суду направлено 7 справ про адміністративні правопорушення, всі вони розглянуті.  В результаті розгляду 4 постанови нашого суду залишено без змін, 2 постанови скасовано, 1 змінено.